Persoane juridice

Vasta experienta in lucru cu antreprenorii din aproape toate domeniile; Profe sionalism – consiliere, promptitudine si intelegerea businessului.

Detalii

Persoane fizice

Noi va indrumam sa alegeti performant produsul bancar si banca care vi se potrivesc cel mai bine. Colaborarea cu noi va va economisi timp pretios ...

Detalii

Finantari proiecte

Venim in intampinarea dumneavoastra cu servicii dedicate 100% Accesarii si Implementarii PROIECTELOR Dvs.

Detalii

Servicii: FONDURI EUROPENE SI AJUTOARE DE STAT NERAMBURSABILE

Centrul de Analiza si Elaborare Proiecte Fonduri Nerambursabile,elaboreaza proiecte finantate prin fonduri rambursabile si nerambursabile

Centrul de Analiza si Elaborare Proiecte Fonduri Nerambursabile,este formata dintr-o echipa cu experienta vasta in domeniul fondurilor nerambursabile.
    Centrul de Analiza si Elaborare Proiecte Fonduri Nerambursabile,elaboreaza proiecte finantate prin fonduri rambursabile si nerambursabile,in doua etape:
Etapa .I.-Elaborarea unui „Studiu de Investitie” cu privire la ideea/le de proiect propuse de Client; In aceasta etapa,exista intalnirii de lucru de Luni pana Sambata,in orice interval orar.
Etapa.II.-Elaborarea Proiectului efectiv,conform cerintelor,obiectivelor,informatiilor si documentelor puse la dispozitia noastra de catre Client.In aceasta etapa,exista intalnirii de lucru de Luni pana Sambata,in orice interval orar.
Etapa ulterioara celor doua etape mai sus prezentate,se refera la Implementarea proiectului,intocmirea auditului financiar,dosare achizitii,etc.
    Centrul de Analiza si Elaborare Proiecte Fonduri Nerambursabile,lucreaza doar pe baza contractelor comerciale incheiate intre parti.

Prezentare Servicii:
1.STUDIU DE INVESTITIE
Dumneavoastra propuneti un plan de investitii, noi stabilim care program va este destinat proiectului propus.

Acestserviciu este destinat persoanelor fizice si juridice din Romania sau C.E. ,cu privire la accesarea unui fond nerambursabil.

Analiza dosarului va avea in consideratie proiectele unionale,ajutoarele de stat si fondurile de minimis.

    „STUDIUL DE INVESTITIE”,se va efectua in baza unui contract comercial,negociat si incheiat intre parti.

Timpul de emitere a Studiului de Investitie ,va fi de maxim 14 zile de la semnarea contractului de prestari servicii.

Documente necesare elaborarii „STUDIULUI DE INVESTITIE”
1.    actul constitutiv;
2.    cui-ul;
3.    CI actionari;
4.    ultima balanta a societatii;
5.    bilantul 2010-2013 dec.;
6.    contractul de prestari servicii,sa fie completat cu toate ideile de proiect/e dorite sa le analizam;
7.    copie op.taxa prestari servicii;

La primirea documentatie mai sus prezentate,vom elabora, „STUDIUL DE INVESTITIE”,in concordanta cu legislatia emisa din 2007 coroborat cu „FISA  DE INVESTITII”,prin care vom stabilii:
1.    analiza financiara a societatii cu concluzii;
2.    recomandari cu privire la  „FISA  DE INVESTITII”:
2.1. program/e la care ideea/le de proiect propuse de dvs. se incadreaza;
2.2. cota de participare-daca este cazul;
2.3. cheltuieli decontabile;
2.4. cheltuieli neeligibile;
2.5. valoarea minima si maxima la care va incadrati cu proiectul/e propuse spre analiza;
2.6. legislatia existenta;
2.7. detalii importante pentru entitatea dvs. in vederea demararii si implementarii unui sau mai multor proiecte in Romania cu Fonduri Nerambursabile 100%
    Centrul de Analiza si Elaborare Proiecte Fonduri Nerambursabile din cadrul www.finantariproiecteeuropene.ro,va fi responsabil de analizarea si emiterea „Studiului De Analiza”.

„Studiul De Analiza” se va expedia conform contractului de prestari servicii stabilite intre entitati ( fax/e-mail/curierat).


2.Elaborarea Proiectului in functie de obiectivul contractual:
2.1.etape  de derulare ale colaborarii noastre vor fi determinate de urmatoarele faze:
o    Intalnire de lucru cu privire la lucrarea propusa de entitatea dumneavoastra;
o    Incheierea contractului de prestari servicii  cu echipa Centrul de Analiza si Elaborare Proiecte Fonduri Nerambursabile,in baza caruia se va dezvolta lucrarea propusa de entitatea dumneavoastra;
o    Achitarea avansului din partea beneficiarului,conform contractului de prestari servicii,stabilit de comun acord cu reprezentantii Centrul de Analiza si Elaborare Proiecte Fonduri Nerambursabile;
o    Intocmirea  unui chestionar si o lista de documente ,de catre Centrul de Analiza si Elaborare Proiecte Fonduri Nerambursabile,in baza caruia se vor aduna informatiile necesare in vederea dezvoltarii lucrarii propuse de dumneavoastra;
o    Expedierea chestionarului catre beneficiar ;
o    Dupa primirea chestionarului si documentelor solicitate din partea beneficiarului ,Centrul de Analiza si Elaborare Proiecte Fonduri Nerambursabile,va dezvolta lucrarea.

2.2.Intocmirea proiectului:
2.2.1.Completarea documentatiei specifice proiectului recomandat, respectiv:
•    denumirea proiectului;
•    informatii despre Societatea solicitanta;
•    prezentarea ariei tematice a proiectului
•    specificarea  locatiei si descrierea obiectivelor proiectului;
•    justificarea necesitatii implementarii proiectului;
•    relatarea efectului stimulativ si contextual proiectului;
•    detalierea etapelor proiectului;
•    prezentarea resurselor materiale implicare in realizarea proiectului;
•    descrierea rezultatelor anticipate ca urmare a implementarii;
•    specificarea beneficiarilor directi si indirecti;
•    prezentarea metodologiei de implementare a proiectului;
•    intocmirea echipei de implementare a proiectului;
•    prezentarea riscurilor si durata proiectului;
•    detalierea calendarului activitatilor;
•    detalierea indicatorilor;
•    evaluarea gradului de sustenabilitate financiara si institutionala a proiectului;
•    calculul impactului asistentei financiare nerambursabile asupra implementarii ;proiectului;
•    prezentarea solutiilor de informare si publicitate;
•    evaluarea dezvoltarii durabile;
•    detalierea achizitiilor si costurilor -proiectului pe fiecare categorie de cheltuiala
•    detalierea componentelor de finantare;
•    completarea tuturor anexelor din proiect;
•    prezentarea altor date si informatii specifice si necesare prevazute in proiect.

2.2.2.Completarea Cererii de finantare
Intocmirea planului de afaceri/ Studiului de fezabilitate, in concordanta cu specificatiile proiectului.
 Nota:
o    Scopul  chestionarului  este acela de a ne furniza anumite informatii cu privire la activitatea societatii d-voastra si a viitorului propiect propus spre dezvoltare .
•    Chestionarul  este in programul word si pdf.Odata cu transmiterea chestionarului   va transmitem  si procesul verbal de predare -primire,intocmit in dublu exemplar  
•    Facem  urmatoarea precizarea :
o    Chestionarele,denumirea proiectului si valoarea acestuia ,precum si piesele scrise la dosar ,in cazul constructiilor de cladiri (proiectul tehnic, devizele obiectivelor privind calculatia tehnico-economico) ,sunt elemente indispensabile in cea ce priveste elaborarea  planului de afaceri/studiului de fezabilitate/etc
o    Chestionarul este sub forma intrebare-raspuns.
o    Raspunsurile vor trebui sa fie cat mai complexe si totodata la obiect
•    In situatia ca pe parcurs mai apar anumite neclaritati in ceea ce priveste intocmirea lucrarii,va vom informa inscris despre acestea,cu rugamintea de a da curs solicitarilor.

Nota:

Pentru accesarea acestui serviciu, in prima etapa, va trebui sa ne transmiteti prin email (office@finantariproiecteuropene.ro sau finantariproiecteeuropene@yahoo.com), curierat: Bd.Unirii, Nr.73, Bl.G3, Sc.2, Et.1, Ap.35, Sector 3, Bucuresti si/sau fax 0353.816.580, 0318.146.467, urmatoarele documente:

  • plan de afaceri sau studiu de fezabilitate;
  • cerere de finantare;
  • actele juridice si financiare aferente ultimului an fiscal si ultimei luni incheiate.

In 24 de ore de la primirea documentatiei din partea beneficiarului, un consultant al companiei noastre,va va contacta telefonic pentru a stabilii o intalnire de lucru.


Pentru alte detalii:

Ne puteti contacta telefonic 0212.273.866
sau pe mobil 0752.031.250, 0737.031.250, 0761.092.734,
email: office@finantariproiecteuropene.ro sau finantariproiecteeuropene@yahoo.com sau direct la sediul nostru, din strada Bd.Unirii, Nr.73, Bl.G3, Sc.2, Et.1, de Luni pana Vineri, intre orele 9-17.