ANRMAP propune mai multa transparenta in achizitiile publice si dublarea pragului

  • Publicat: 15-10-2012

Guvernul urmeaza sa adopte un act normativ ale carui prevederi sunt menite

Guvernul urmeaza sa adopte un act normativ ale carui prevederi sunt menite sa creasca transparenta procedurilor de achizitie publica, stipulind, totodata, dublarea pragului de la care sunt permise achizitiile publice fara licitatie - de la 15.000 de euro la 30.000 de euro.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Lucian Dan Vladescu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Victoria, ca proiectul de modificare a OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a fost prezentat in sedinta de guvern, intr-o prima lectura, pe 20 noiembrie. Documentul a primit avizele de la toate institutiile implicate in procedura de avizare si urmeaza sa fie inclus pe ordinea de zi a sedintei din 27 noiembrie.

El a spus ca actul normativ este modificat ca urmare a recomandarilor formulate de Comisia Europeana in raportul Deloitte, finalizat in august 2011 si prezentat autoritatilor romine la sfirsitul anului trecut.

\"Initiativa de ridicare a pragului de achizitie de la 15.000 de euro la 30.000 de euro este initiativa mea personala si eu am sustinut-o incepind cu luna iunie. Proiectul de act normativ are in vedere ridicarea acestui prag de la 15.000 de euro la 30.000 de euro. Decizia finala va fi a Guvernului\", a spus Lucian Dan Vladescu.

Intrebat care este argumentul ridicarii pragului, el a afirmat ca, potrivit datelor statistice, numarul total al procedurilor de achizitie publica situate intre 15.001 si 30.000 de euro este de 17% din total, dar valoarea lor este de numai 0,97% din totalul procedurilor.

\"Toate autoritatile publice, inclusiv ANRMAP, trebuie sa-si aloce aproximativ 17% din timp pentru proceduri care insumeaza 0,97% din totalul achizitiilor publice. Eu personal apreciez ca nu de aici apar fraudele. In plus, de multe ori, o procedura de achizitie publica genereaza cheltuieli mai mari din partea autoritatilor contractante decit atunci cind se face o achizitie directa\", a explicat Vladescu.

In ceea ce priveste transparenta, orice achizitie directa cu o valoare mai mare de 5.000 de euro si care este situata sub pragul de la care trebuie organizata o procedura de achizitie publica trebuie sa fie notificata de autoritatea contractanta in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), in asa fel incit contribuabilii sa stie pe ce s-au cheltuit banii publici. De asemenea, documentatia de atribuire a fost impartita in doua categorii: fisa de date a achizitiei si caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, in functie de tipul procedurii.

\"ANRMAP va evalua in cadrul procedurii de control ex-ante numai fisa de date a achizitiei, nu si caietul de sarcini, intrucit orice criteriu de calificare, selectie sau factori de evaluare care va fi inclus in caietul de sarcini si in fisa de date si care nu se regaseste si in anuntul de participare, orice asemenea criteriu sau factor de evaluare va fi considerat clauza nescrisa, ceea ce atrage implicit anularea procedurii de atribuire, in masura in care asemenea criterii de evaluare vor fi utilizate in cadrul procedurii de selectare a ofertantului cistigator\", a aratat Vladescu. O alta problema vizeaza conflictul de interese. In acest sens, Vladescu a precizat ca ANRMAP nu are competente pentru identificarea conflictului de interes, dar ca a efectuat doua modificari ce ar trebui sa ajute celelalte organe abilitate ale statului.

\"Prima vizeaza definirea foarte clara a persoanei cu functie de decizie. De asemenea, odata cu prezentarea documentatiei de atribuire in vederea evaluarii, autoritatea contractanta este obligata sa prezinte o delcaratie pe proprie raspundere a conducatorului autoritatii contractante in care sa fie precizate toate persoanele implicate intr-o forma sau alta in respectiva procedura de atribuire. Documentul va putea fi vizualizat doar de reprezentantii ANRMAP, eventual de cei ai UCVAP si ai ANI. A doua modificare - autoritatea contractanta are obligatia sa publice in termen de cinci zile de la data deschiderii ofertelor in SEAP denumirea tuturor ofertantilor care au participat la respectiva procedura de evaluare\", a spus Vladescu. De asemenea, au fost operate modificari cu privire la determinarea valorilor contractelor de achizitie publica.

\"Exista reglementari noi cu privire la informatiile publicate in anunturile de participare. Este reglementata pentru prima data institutia eratei. (...) Exista prevederi foarte clare cu privire la pretul neobisnuit de scazut, in sensul in care procentul de 85% care este in momentul de fata in legislatie s-a redus la 75%. Termenul de evaluare a ofertelor a fost prelungit de la 20 de zile la cel mult 25 de zile, ca regula. In situatia in care autoritatea contractanta apreciaza ca se impune prelungirea termenului de evaluare a ofertelor, ei trebuie sa notifice toti ofertantii cu privire la prelungirea acestui termen. Mai exista modificari referitoare la activitatea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor - in sensul recomandarilor CE. CNSC are obligatia de a publica pe site-ul institutiei intreaga decizie pe care o pronunta, nu doar minuta\", a explicat seful ANRMAP.

In ceea ce priveste confidentialitatea ofertelor, el a spus ca autoritatea contractanta este obligata sa pastreze confidentialitatea datelor tehnice. \"Asa cum au aparut date in presa, in fata Comisiei Europene exista un posibil caz de infringement tocmai ca urmare a incalcarii acestei confidentialitati\", a afirmat Vladescu. Dupa adoptarea acestei OUG, Guvernul va aproba, cel mai probabil, o hotarire prin care va modifica legislatia secundara vizind procedura de achizitie publica, astfel incit procedurile de achizitie publica sa devina mai transparente. AGERPRES.

Sursa: http://www.administratie.ro/articol.php?id=41793