Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

 

OBIECTIVE

 • Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;
 • Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;
 • Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie

BENEFICIARI

 • fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 • Grupurile de producători și cooperative (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole, constituite în baza legislației naționale în vigoare (prezentată în secțiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

 • Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 

– 100.000 euro pentru achiziții simple;

– 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

– 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 

 • Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 

– 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

– 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer: Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

 

Ferme mari:

– intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 200.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
 • 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
 • 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

 

 • Forme asociative :

– intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 350.000 euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;
 • 600.000 euro pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
 • 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;
 • 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.

OBIECTIVE

 • modernizarea și crearea de unități de procesare;
 • introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
 • creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
 • îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • creșterea numărului de locuri de muncă;
 • scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

BENEFICIARI

 • Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

Întreprinderi micro și mici –  intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;
 • 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare,  depozitare, condiționare,  procesare și comercializare);

Întreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).

Întreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, în următorul caz: Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

Schemele de ajutor de stat GBER și de minimis aferente sM 4.2a  

 

SCOPUL schemei de ajutor de stat GBER  vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în domeniile de intervenţii eligibile.

SCOPUL acordării sprijinului de minimis este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun

OBIECTIVELE:

 • Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară și deschiderea de noi piețe interne, în special în contextul unor lanțuri alimentare integrate;
 • Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;
 • Crearea de noi locuri de muncă.

 

BENEFICIARII:

 • Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:

Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul schemei GBER  nu poate depăşi  plafonul maxim/ proiect după cum urmează:

Întreprinderi micro şi mici (inclusiv forme asociative):

 • 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
 • 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat*.

 

Întreprinderi mijlocii (inclusiv forme asociative):

 • 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;
 • 1.100.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat*.

 

Întreprinderi mari (inclusiv forme asociative):

1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanţ alimentar integrat;

1.500.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat.

Producerea de băuturi alcoolice:

Investițiile legate de producerea de băuturi alcoolice din produse agricole cuprinse în Anexa 1 la tratat vor fi sprijinite doar în cazurile microîntreprinderilor și formelor asociative (grupuri de producători și cooperative), iar sprijinul va fi limitat astfel:

 • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).
Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Te putem ajuta?