Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

OBIECTIVE

 • Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
 • Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Creşterea numărului de locuri de muncă.

BENEFICIARI:

 • Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.

 

SPRIJINUL  NERAMBURSABIL va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

 • 000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

Schemele de ajutor de stat GBER și de minimis aferente sM 4.2

SCOPUL:                 

 • Scopul schemei de ajutor de stat GBER vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în prezentul Ghid.
 • Scopul acordării sprijinului de minimiss este de a crește competitivitatea întreprinderilor prin realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

OBIECTIVELE:                      

 • Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară;
 • Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;
 • Creșterea numărului de locuri de muncă

BENEFICIARI:                    

 • Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare

 

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:                                  

Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme aferenta sM 4.2 nu poate depăşi  plafonul maxim/ proiect după cum urmează:

 • 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat* (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.
Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Te putem ajuta?