Analiza planului de investiții

Etapa 1 se deruleaza, prin  efectuarea, elaborarea pentru beneficiarul contractual, a unui Studiu de Investitie, cu privire la toate investitiile prevazute  in planul de dezvoltare a societatii, pe termen scurt, mediu si lung.

Prin STUDIUL DE INVESTITIE, identificam si prezentam ȋn forma estimativã, programul/e de finanţare nerambursabile, emise de C.E. şi/sau schemele  de ajutor de stat gestionate de Autoritãţile Romane, finantari pentru codul CAEN propus spre analiza si/sau  investitia propusa, cota/e de coparticipare, cheltuieli eligibile/neeligibile, plafon maxim de finantare nerambursabila,  program/e, etc. cat si oportunitãţile de finantare pe termen scurt/mediu şi lung, ȋn vederea accesãrii şi a unei surse de finanţare rambursabilã. Analiza investitiei se va raporta la toate programele de finantare nerambursabile, cunoscute de noi, in forma acestora la data elaborarii „studiului de investitie” si dedicate activitatii/obiectivului mentionat/e in „fisa de investitii” din contract, atat pentru societatea analizata cat si pentru toate tipurile de societati   ( societate start-up, cu/fara activitate/S.A./etc.) care ar putea indeplini conditiile de eligibilitate in vederea accesarii unei forme de ajutor nerambursabil.

’’Studiu de Investitie’’  va fi editat in format pdf si poate sa contina intre 100-5000 file, in functie de complexitatea acestuia, coroborat cu INVESTITIA/LE PROPUSE DE CLIENT.

Clientul poate sa propuna in aceasta etapa, oricate investitii doreste sa fie analizate. Cu titlu exemplificativ: “ achizitia de utilaje necesare activitatii de constructii” sau/si “constructia si dotarea unui hotel” sau/si “ achizitia de mijloace fixe si mobile necesare activitatii de comert cu….”


Persoane fizice

C.I. şi orice document considerat de beneficiar relevant analizei, precum: business plan cu cerere de finantare, contract de finantare, rapoarte, etc (doar in cazul in care a mai accesat/introdus in analiza proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile in ultimii 10 ani) .

Persoane Juridice (S.R.L., S.A.,S.C.M.)

certificat de ȋnmatriculare, actul constitutiv, ultimile 2 situatii financiare anuale incheiate (bilanţuri anuale complete), forma consolidata: (formular 10 „bilant” pagina 1 si 2, formular 20 „cont de profit si pierdere”  pagina 1,2 si 3, formular 30 „date informative” pagina 1,2,3,4,5,6,7,8,9, formular 40 „situatia activelor imobilizate” pagina 1,2,3, note explicative, declaratia administartorului in baza art. 30 din legea 81/1991, atestare situatii financiare anuale, raportul administratorului si propunerea de repartizare a rezultatului, hotarare AGA –pv. de aprobare bilant anual, situatia fluxurilor de trezorerie si balanta 31.12…), C.I.administrator/i şi asociat/i ultima balantã ȋncheiatã in anul 2020 şi orice document considerat de beneficiar relevant analizei, precum: business plan cu cerere de finantare, contract de finantare, rapoarte, etc (doar in cazul in care a mai accesat/introdus in analiza proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile in ultimii 10 ani) . In cazul ȋn care societatea este nou infiinţatã: actul constitutiv, certificat de ȋnmatriculare, ultima balantã dacã existã,C.I.administrator/i şi asociat/i şi  orice document considerat de beneficiar relevant analizei.

Intreprinderi Individuale, Persoane Fizice Autorizate

documentele legate de ȋnfiinţare; certificat constatator mai nou de 30 zile; declaraţie de venit pentru anul curent şi anul precedent; copie dupã ȋnregistrarile din ultimele 3 luni din registrul de ȋncasari şi plãţi; C.I. şi orice document considerat de beneficiar relevant analizei, precum: business plan cu cerere de finantare, contract de finantare, rapoarte, etc (doar in cazul in care a mai accesat/introdus in analiza proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile in ultimii 10 ani)

Orice intrebare aveti cu privire la studiul de investitie mai sus mentionat, legislatie, draft contractual, chestionar, lista de documente necesare in etapa elaborarii unui proiect, etc., sa le transmiteti ’’Centrului de Consultamta, Analiza si Elaborare Proiecte-Fonduri Nerambursabile’’doar in scris, discutiile verbale nu se vor lua in considerare, deoarece nu ne dorim interpretari gresite, respectiv, la baza unei noi colaborari va sta contractul de prestari servicii „elaborare lucrare”.

Vă recomandăm ca înainte de a începe pregătirea  proiectelor, lucrarii/lor,  completarea cererii de finanțare aferente, semnarea contractelor, etc. să vă asiguraţi că aţi parcurs toate informaţiile prezentate în studiul de investitie, precum şi toate prevederile legislative specifice (inclusiv notele de subsol), anexele acestuia şi să vă asigurați că aţi înţeles toate aspectele legate de specificul intervenţiilor finanţate din programele nerambursabile, sa constientizati o strategie reala, timpul, perioada de dezvoltare, resursele implicate si sursa lor, sa ganditi clar si la obiect pentru a putea sa ne indicati valoarea veniturilor/cheltuielilor cu produsele/serviciile, fluxuri tehnologice de lucru, respectiv, riscurile si avantajele unui proiect cu fonduri nerambursabile si doar cand considerati ca aveti forta financiara, umana si materiala sa va implicati intr-un proiect.

In opinia noastra, la prezenta data, principiul antreprenorului cu privire la sursele nerambursabile, este: ”pregatirea proiectului intr-o forma de 95%, urmand ca la deschiderea sesiunii de depunere, sa armonizeze proiectul conform modificarilor legislative de la data respectiva, astfel, antreprenorul, are oportunitatea sa isi depuna proiectul final in timp util si in cadrul sesiunii deschise”, deoarece, nu exista un calendar de depunere clar, bine definit si  un proiect corect elaborat, necesita timp, resurse umane, resurse materiale si financiare, nu realizat  in graba sau „pe genunchi” multi antreprenori din Romania, rateaza sansa de accesare a unui fond nerambursabil, deoarece, nu estimeaza foarte bine, timpul si resursele necesare, elaborarii unui proiect.

PENTRU A AVEA SANSE MAXIME DE REUSITA IN OBTINEREA UNEI FINANTARI 100% NERAMBURSABILA, PENTRU OBIECTIVUL/E PROPUSE IN DEZVOLTAREA AFACERII SI/SAU FIRMEI, VA TREBUII: SA RESPECTATI LEGISLATIA POGRAMULUI DE FINANTARE PROPUS DE DVS. IN ETAPA ELABORARII PROIECTULUI SI PREZENTAT INCLUSIV IN STUDIUL DE INVESTITIE, COROBORAT CU LEGISLATIA ACESTUIA. MODIFICARILE SI COMPLETARILE CE VOR MAI EXISTA PE PARCURUSUL SI ULTERIOR ELABORARII PROIECTULUI, OFERIREA TUTUROR INFORMATIILOR, DATELOR SI DOCUMENTATIEI SOLICITATE PRIN CHESTIONAR, LISTA DOCUMENTE SI CERERILOR DE INFORMATII IN ETAPA IN CARE ELABORAM PROIECTUL, CAT SI IN ETAPA DE IMPLEMENTARE, RESPECTIV, SA CREDETI IN PROIECTUL CE-L PROPUNETI , SA ASIGURATI  PE  TOATA PERIOADA PROCEDURII DE ELABORARE-SCRIERE A PROIECTULUI,  PERIOADA PRE/INTRA SI POST IMPLEMENTARE A TUTUROR  RESURSELE FINANCIARE, MATERIALE SI UMANE NECESARE PROIECTULUI.

Diferenta intre NOI si Competitorii din piata este, ca nu analizam IDEEA/LE CLIENTULUI la nivel teoretic sau verbal, NOI analizam pe baza unor documente si elemente oficiale, primite/colectate din partea acestuia coroborat cu ideea/le clare ale acestuia, oferindu-i UN RASPUNS LA OBIECT, LIMPEDE SI CLAR, PENTRU INVESTITIA PROPUSA DE ACESTA, astfel, clientul putand sa isi stabileasca, definitiveze obiectivul final, orizontul de investitie, resursele financiare, materiale si umane, necesare indeplinirii acestora.

In cadrul intalnirilor de lucru in perioada intra si post elaborarii Studiului, post primirii intregii documentatii tehnice, financiare si juridice din partea clientului, putem sa oferim acestuia servicii pentru obtinerea de noi furnizori si clienti, astfel, acesta obtine noi facilitati in cadrul societatii sale.

In cazul in care clientul, nu are idei clare de dezvoltare, putem sa analizam aceasta oportunitate prin Studiul de Investitie, identificand impreuna cu, clientul, ce fel de resurse  materiale detine in prezent (cladiri, terenuri, destinatia acestora, etc.) coroborat cu codurile CAEN din cadrul „actului constitutiv” ale acestuia in functie de  programele  nerambursabile. Prin „ Studiul de Investitie.” clientul va primi o analiza pentru fiecare cod CAEN din statutul societatii sale, coroborat cu datele mentionate in „fisa”, astfel, acesta va avea oportunitatea de a identifica un nou palier de dezvoltare cu fondurile nerambursabile.

Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Te putem ajuta?